štvrtok 15. februára 2007

Anglictina - Lekcia 1

Jednou z vyhod pobytu v australii je, ze si clovek zdokonali anglictinu. Na mna sa lepi niekolko slov denne a rozsiruje sa mi slovna zasoba a kedze chcem aby ste vedeli po anglicky dobre aj vy, tak som pripravil zopar slov ktore som sa tu zatial za tych par tyzdnov naucil. Som zvedavy, kolko z tych slov poznate vy.

Legenda: anglicke slovo - [vyslovnost] - slovensky preklad

JOB - práca

attorney general – [atorni dženeral] – generálna prokuratúra
corrective services – [korektiv servisis] nápravnovýchovné služby (väznice, polepšovne)
gage – [gejdž] – hodiť rukavicu, vyzvať niekoho
ensue – [ensju] – vyplynúť, nasledovať
steering – [stíring] – riadiaci
amalgamate – [amalgamejt] – spojiť, skombinovať
commence – [komenc] – začať
commencing salary – [komencing se l ry] – nástupný plat
diligence – [dilidženc] – horlivosť, pracovitosť
accrue – [akrju] – nárast, akumulovať
barcode – [barkoud] – čiarový kód
lodge – [lodž] – podať (aplikačku, žiadosť)
cardiopulmonary resuscitation – [kardiopulmonari resuscitejšn] – masáž srdca a umelé dýchanie
enrolee – [enrolí] – zapísaný človek (na kurz napr.)
indigenous – [indidže ns] – pôvodný, domorodý
incorporate – [inkorporejt] – začleniť sa
assumption – [esampšn] – predpoklad, hypotéza, domnienka
anxiety – [ejn š ty] – úzkosť, stres
handle – [hendl] – ovládať (napr. svoje pocity)
rehearsal – [rihírsl] – nácvik, skúšanie
enhance – [enhánc] – zvýšiť, zlepšiť, zdokonaliť
bullying – [buli ing] – tyranizovať, násilne si vyžadovať
code of conduct – [kód of kondakt] – etický kódex
allowances – [alovan cs] – prídavky (na deti a pod.)
grievance – [grí vnc] – sťažnosť
entitlement – [entajtlment] – nárok na niečo, mať právo na niečo
acute – [akjút] – akútny
cope – [koup] – zvládať
proofreading – [prúfríding] – korigovanie, kontrola
merit – [merit] – zásluha
criteria weighting – [krajtéria vejting] – váženie kritérií
deployment – [diplojment] – rozmiestnenie
scoring sheet – [skóring šít]– vyhodnocovací formulár
visual aides – [vižual ejdis] – vizuálne pomôcky
vendor – [venda] – predajca, dodávateľ
portable – [portebl] – prenosný
whiteboard – [vajt bórd] – biela tabuľa na ktorú sa píše fixkami, markermi a pod.
constraints – [konstrejnts] – zábrany, obmedzenia
facility – [feciliti] – zariadenie, vybavenie
self-pace – [self pejs] – vlastné tempo
readiness – [rídines] – pripravenosť
fleet management – [flít menedžment] – starostlivosť o vozový park
rollout – [rolaut] – rozvinúť
embed – [embed] – zakotviť
grid – [grid] – mriežka, tabuľka

AUS – austrálske pojmy

Aussie – [ozi] – austrálčan, austrálsky
reckon – [rekon] – myslieť (we should move to another place, I reckon)
dodgy – [dodži] – všeobecné slovo vyjadrujúce negatívum (This place is dodgy. This girl is dodgy. This food is dodgy.)
restroom – [rest rúm] – záchody
backpacker – [bek pekr] – turista najnižšej kategórie (rozumej pripravený existovať v najhorších podmienkach)
pot – [pot] – tráva


NORMAL LIFE – bežný život

beetroot – [bít rút] – cvikla
cordial – [kordial] – sirup
chips – [čips] – hranolky
crisps – [krisps] – chipsy
lettuce – [le ts] – hlávkový šalát
pre-paid phone – [prí pejd foun] – telefón na kredit
phone by agreement – [foun baj agríment] – paušál
cab phone – [keb foun] – kreditný paušál
savings bank – [sejvings benk] – sporiteľňa
delivery services – [deliveri servisis] – donášková služba
news agency – [ňjús ejdžnsi] – novinový stánok (PNS)
gravy – [grejvi] – šťava/omáčka z mäsa
magpie – [meg paj] – straka
hot cross bun – [hot kros ban] – vianočka
thongs – [tongs] – šľapky (iba určitý typ, obrázok 1, obrázok 2 )
geckoe – [gekou] – gekon (jašterica)
cockroach – [kokrouč] – šváb
high tide – [haj tajd] – príliv
low tide – [lou tajd] – odliv
voucher – [vušér] – bloček od nákupu
pimp – [pimp] – pasák
tipsy - [tipsi] - v nálade, jemne pripitý

Pikoška na záver

Lukas Horvath - [lú ks hó vt] - Lukáš Horváth